donderdag 2 februari 2023

Zen & Pen week 6 - 2023

Integriteit

Het is een soort eerlijkheid, een oprechtheid, het is woord houden en rechtschapen zijn. Een afstemming met het mooiste in je zelf. Verbonden zijn met je hart. Zo afgestemd kun je je bij iedere beslissing afvragen: Wat zou de liefde doen? En dan stil worden en luisteren naar het echte antwoord. En je niet verzetten tegen het antwoord, maar de moed hebben om te handelen zoals de liefde zou doen. Misschien herinner je je wel zulke beslissingen, hoe ze in je opkwamen, hoe je ernaar luisterde en hoe je ze volgde met je handelen? Misschien werken ze nu nog door? Integriteit heeft vaak ver strekkende gevolgen. Soms blijft het onzichtbaar, maar de gevolgen zijn er evengoed. Wat het uiterlijk ervan ook is, innerlijk voel je een helderheid, houvast in jezelf, waar niets tegen op kan. En ook al lukt het niet altijd, of durf je niet altijd, het is een prachtig baken, om op te koersen.

Zet je pen op papier.

Voel eens terug naar een besluit dat je nam vanuit integriteit. Beschrijf wat je voelde en hoe het verder ging. Of misschien komt een gebrek aan integriteit in je op, of een onheuse bejegening van een ander? Schrijf daar dan over. Niet om te oordelen, maar als een schrijvend innerlijk onderzoek. Ook dit dagboekschrijven is een daad van integriteit. Elke dag weer. Daarom doet het je zo goed. 10 minuten.

 

Inzicht

Dit mediterende en schrijvende zelfonderzoek, noem ik graag diepzelfduiken. En steeds weer, vis je schatten op. Soms moet je door lagen modder, is het in je diepte een woekering van planten, afval, rotsblokken, angst. Maar steeds liggen er ook parels in mooie schelpen, waarachtige gevoelens, die zo graag gevonden willen worden. Inzicht ontstaat door in-zicht. Een naar binnen kijken. Rainer Maria Rilke schrijft het zo mooi in één van zijn gedichten “de enige reis is die naar binnen.

En als je die reis naar binnen maakt, kun je je plots van iets bewust worden dat je ergens diep van binnen al wist. Inzicht is dus meer een soort her-kennen en ont-dekken. Al je wijsheid ligt te wachten in je diepte. Die in je voelen, in de denken, in je hart, in je ziel, hoe je het ook noemt. Wanneer je naar binnen gaat en vragen stelt wordt het antwoord zichtbaar voor je het weet.

 

Zet je pen op papier.

Schrijf vanuit deze twee open zinnen. Het is juist belangrijk ze beide te onderzoeken. Omdat ze je beide bij andere diepten brengen.  Begin met: IK WEET… en schrijf 5 minuten verder. Vervolg met IK WEET NIET …. En schrijf weer 5 minuten. Laat alle streven los. 10 minuten in totaal.

 

donderdag 26 januari 2023

Zen & Pen week 5 - 2023

Geluk

Geluk heeft alles te maken met hier en nu zijn. Misschien heeft geluk niet zozeer te maken met alles naar je hand zetten. Misschien welt het juist op in momenten dat je dat helemaal los laat. Dat je even vergeet te willen, te zoeken, te streven, te verlangen, te hopen. Momenten dat je bent. En opmerkt wat er is.

Niet hebben wat je wilt, maar willen wat je hebt, dat is geluk. Willen zijn waar je bent, willen zien wat er is, willen horen wat er roept, willen voelen wat gewaar wil zijn.

Het gaat dus om, het  leven omarmen en er het wonder van zien. Een moment waarop je helemaal JA kunt zeggen, tegen wat is. Misschien hangt dat veel minder af van de omstandigheden, dan wij vaak denken. Misschien zit het meer in die JA, dan in al het andere. Dat is wat we beoefenen, als we aanwezig zijn, aandachtig, opmerkend, accepterend. Want geluk is altijd Nu en hier. Ergens anders kan het nooit zijn. Gelukkig. Als het je lukt, ben je gelukt en gelukkig, in het moment dat het gebeurt.

 Zet je pen op papier.

Schrijf over een moment van geluk. Je hoeft het niet al te weten als je je pen op papier zet. Begin te schrijven, som wat momenten op, misschien is er nu wel zo’n moment aan het gebeuren? Zoek een beetje schrijvend tot je “beet” hebt. Beschrijf het geluksmoment dan zo gedetailleerd mogelijk. 10 minuten.


Harmonie

Harmonie. Het hangt niet zozeer af van je omgeving en wat er met je gebeurt. Maar veel meer met jouw reactie daarop. Bijvoorbeeld op zee kun je proberen het weer te beheersen zodat je veilig in je bootje blijft. Je kunt je ook bekwamen in het omgaan met ieder soort weer. De wind leren kennen, de golven tot je vrienden maken, meedeinen en weten dat de zon trouw terug zal keren. Harmonie is omgaan met wat er is. Niet verlangen naar wat er niet is en ook niet vechten tegen wat er wel is.

Het is natuurlijk heerlijk om in een harmonieuze situatie te zijn. Waarin alles om je heen  vol harmonie is. Misschien zijn we daarom ook graag in de natuur. Dan hoeven we even niets te brengen. We kunnen even verblijven en opladen en ontvangen. Want de natuur is vaak vol harmonie.

In het leven oefenen we juist het creëren van harmonie in situaties, waar die veel minder voor de hand ligt. Het is net een dans, een soort tai chi, een meebewegen met wat is en er zo mee omgaan dat je er zelf mee in balans kunt zijn. Harmonie is ergens mee in kunnen stemmen, een evenwicht vinden, rust, vrede, afgestemd zijn met wat is. Harmonie kan ook zijn samen werken, samen zingen, samen bewegen. Het hoeft niet meteen te lukken, we kunnen levenslang oefenen.

Zet je pen op papier.

Wanneer en hoe ervaar jij harmonie? Hoe voel je je in de natuur? Wanneer was de harmonie heel ver te zoeken? Kies zomaar een vraag uit en begin te schrijven. Ontdek al schrijvend wat je pen vandaag te vertellen heeft. 10 minuten.

Helderheid

Het heeft veel met stilte te maken. In de stilte wordt alles weer helder. Het is een laten bezinken wat je verwarde, tot rust komen, voelen en weer weten wie je bent. Zoals in zo’n sneeuwbol, die kinderen zo betoveren kan. Een tafereeltje in de bol, met water en sneeuwvlokjes. Je schudt, en alles glinstert en dwarrelt. En als je het stil wegzet, komt alles weer tot rust en wordt het tafereeltje weer helder en kalm. Zelfs de bodem van een meer in de natuur, kan helemaal omgewoeld raken in een storm. Een vijver kan helemaal troebel worden van woest weer. Maar keert de rust terug, dan zakt het zand en de modder en alle plantenresten naar de bodem en wordt het water weer helemaal helder. De rust is weergekeerd en helderheid wordt opnieuw geboren. Zo hebben wij ook de rust en de stilte nodig om helderheid een kans te geven. Dan kun je weer afstemmen, op wie je werkelijk bent, en waar je leven over gaat. Er is dan tijd om naar je zachte hart te luisteren. Want je hart weet veel beter de weg  in je leven dan je hoofd. Daar is de zin van je leven glashelder.

Zet je pen op papier.

Teken een tijdje wat lijnen en krullen op je papier. Heel langzaam, kijk naar de punt van je pen. Zie de lijn ontstaan. Misschien beweeg je met je inademing omhoog en met je uitademing omlaag. Het geeft niet hoe. Dan wacht je rustig af. Misschien komt er na een tijdje een woord in je op. Een woord dat zich wil laten zien. Wacht rustig af. Zoals je in een bos op een eekhoorntje wacht. Het zal komen. Als het komt…. Schrijf dan verder. Luister naar wat je pen wil zeggen. Laat je schrijfwater maar helder worden. 10 minuten.

Heling

De tijd alle tijd geven, om zijn helende werk te doen. Niet sneller willen dan het gaat. Heling vraagt vaak het loslaten van streven, geduld oefenen, vertrouwen op de wonderen van het leven. Heling gaat langzamer als je het probeert af te dwingen. De natuur staat dat niet toe. Het is niet de kunst om heel erg je best te doen. Het is juist de kunst maar wat te zijn, met het ziek of het zeer. Er bij zijn, het toestaan, het bestaansrecht geven. Als bij een huilend kind, dat je op schoot neemt. En zachtjes wiegt. En fluistert sjjjjjj, of ach gut toch. Kom maar. Ik ben er. Je hoeft geen plan te maken, geen oplossingen aan te dragen. Een beetje wiegen helpt soms veel beter. Aanwezig zijn bij dat wat heling nodig heeft is vaak de beste remedie.

Zet je pen op papier.

Bij welk zeer kun jij vandaag even aanwezig zijn? Wat kun je even wiegen op de schoot van je papier. Een oud zeer, een nieuw zeer, een heel klein zeertje, een levensgroot zeer. Beschrijf je ziek of zeer en blijf maar beschrijven hoe het voelt, hoe jij je voelt. Geef het deze tien minuten even alle ruimte. Draag geen oplossingen aan. Laat het gewoon even uitrusten op je papier. Streel het wat met je pen. Zet er wat lieve woorden bij. Sjjj, ach gossie, kom maar, ik ben er. Ik hou van je. Het komt goed schatje…. 10 minuten.

Inspiratie

Inspiratie komt van inademing. Het is het toelaten, binnenlaten, verwelkomen van wat er voor je is. We kennen die oude uitdrukking: “dat is niet voor jou weggelegd”. Maar het is juist andersom, er is van alles voor jou weggelegd. Dit moment, deze dag, de adem die je binnenlaat, alles dat je kunt zien en horen en voelen. En ook inspiratie. Die je vindt als je luistert naar het fluisteren van je ziel. Dat fluisteren is zachtjes, vasthoudend, vol liefde en wijsheid. Als je luistert ontdek je de schatten die voor jou bestemd zijn. Het is net als bij de adem, niet de kunst het binnen te halen, het is de kunst het te verwelkomen. De adem, dit moment, de dag, alle sensaties. Het is de kunst ze toe te laten, er open voor te staan. Zo is het ook met inspiratie, het is overal voor je weggelegd, en vooral in je eigen hart en ziel. Hoe groot is jouw vermogen er voor open te staan?

Zet je pen op papier.

Van mij krijg je nu 5 woorden, uit deze tekst. Schrijf over hoe het vandaag voelt om jou te zijn. Gebruik ergens in de tekst deze woorden. Niet forceren, gewoon je pen de ruimte geven om ze te verweven in je schrijven. 10 minuten.

 

·         Toelaten

·         Dit moment

·         Fluisteren

·         Wijsheid

·         Hart

 


woensdag 9 november 2022

HerWonderTijd in plaats van VastenTijd 2023

HerWonderTijd in plaats van Vastentijd editie 2023

De veertig dagen tijd in 2023 is van 22 februari tot 8 april. 


In plaats van VastenTijd stel ik voor om weer een HerWonderTijd te doen. 

HEMA

Ik kwam een mooi stukje tegen op Zen.nl. Je vind die complete tekst HIER op hun site.

De ziel van wezens en dingen

Jan de Ruiter Zen.nl Groningen
We zijn geneigd een rigoureus onderscheid te maken niet alleen tussen mens en dier, maar ook tussen levend met persoonlijkheid, en niet levend. Bij een non-dualistische kijk is dat onderscheid minder kras. Spinoza bijvoorbeeld spreekt van ‘conatus’, een kennelijke neiging en misschien zelfs behoefte om te blijven bestaan, zowel bij levende wezens als niet-levende dingen: anders was het er niet. 

Je kunt niet-levende dingen een eigenheid of karakter toekennen. Soms praten we tegen gebruiksvoorwerpen zoals onze computer of auto, vooral als die wat ouder zijn en klaarblijkelijk aanmoediging nodig hebben. Kinderen zijn zich meer bewust van een persoonlijke relatie met objecten, een teddybeer of een locomotiefje met grote ogen. In de Japanse cultuur is het onderscheid levend-levenloos ook minder categorisch, door het Japanse eenheidsdenken. 

In Japan houden ze aan het eind van het jaar Hari Kuyo: naaldengedenkdag. Vanwege de eigenheid van dingen die hun dienst hebben bewezen zoals oude naalden, sushi-messen, borstels, kammen, maar ook poppen, kunnen deze niet zomaar afgedankt worden zonder enige vorm van ceremonie. Er wordt een dienst voor deze voorwerpen gehouden door een priester in de tempel, een begrafenisplechtigheid. 

In de context van non-dualisme en bezieling van objecten gaf Zen.nl Groningen aan zijn cursisten opdracht ‘wiebeloogjes’ op verschillende objecten te plakken om hun persoonlijkheid zichtbaar te maken. Zenkunstenares Zjkln beoordeelde de inzendingen op hun zengehalte, zoals Wabi-Sabi, een Japans kunstcriterium. Wabi is het karakter van iets, dat ontstaan is door een onregelmatigheid in het wordingsproces. Wabi, letterlijk betekent dit woord ‘verontschuldiging’, refereert aan het mislukt zijn van die creatie, maar dat wordt in de kunst nu juist als positief ervaren. Sabi betekent ‘roest’, en verwijst naar onregelmatigheid veroorzaakt door de tand des tijds. Wij waarderen deze Sabi in het Westen soms ook, bijvoorbeeld de verweringslaag op oude objecten. Soms wordt het zelfs geïmiteerd, denk bijvoorbeeld aan stone-washed spijkerbroeken.


Het plan

Het lijkt me prachtig om voor de veertigdagentijd in 2023 onze HerWonderTijd te vullen met afbeeldingen van voorwerpen met wiebeloogjes. 

Je kunt ze posten op instagram met de #herwondertijd. 

Eventueel kun je er een elfje bijschrijven. Een gedichtje van 11 woorden. (1 woord, 2 woorden, 3 woorden, 4 woorden, 1 woord)

wiebeloogjes
ze openen
mijn ogen en
ineens zie ik, alles
leeft


Of je kunt er een Haiku schrijven. Een Japanse dichtvorm van 3 regels. 5 - 7 - 5 lettergrepen. Of de vrije vorm van 17 lettergrepen, in eigen indeling. 

wiebelogen zijn
hele kleinehulpjes
ineens zie ik meer


Koop alvast je wiebel oogjes, stop ze in je jaszakjes... en maak foto's wanneer je het wezen van de dingen zichtbaar kunt maken. 
donderdag 12 mei 2022

Micro movements en meer van SARK

Een favoriete (art-journal) schrijfster SARK maakt heerlijke boeken. Vol openhartige levenskunst, en kleurige art. Binnenkort komt een nieuwe versie van haar meest bekende boek opnieuw uit. 
Ze is degene die me leerde over micro movements. Hele kleine "daadjes" die je helpen om in een gewenste richting te bewegen. In Japan noemen ze dit de kunst van Kaizen. Het is bekent dat je met mini stapjes uiteindelijk verder en diepgaander verandert dat met te grote stappen en daden in één keer. 

Als je iets wilt, bedenk dan altijd de kleinst mogelijke stappen. Onze ochtend zen & pen is ook zo'n klein daadje elke dag. 

Een oefeningetje van SARK is het vullen van een bloem van verlangen. Je tekent een eenvoudige bloem. Een rond hart en een stuk of 5/6 bloembladen. 

In het hart zet je een verlangen, een wens, of bv een quote die je heel mooi vindt. In de bloemblaadjes zet je vervolgens kleine mini daadjes die je heel gemakkelijk kunt uitvoeren. SARK tekent graag met viltstiften van CRAYOLA. Vooral lekkere dikke kinderstiften. Ze gebruikt ook veel ecoline en ze houdt van heel erg veel kleur. Veel van haar levenskunst verpakt ze zo in leuke invul tekeningen en behapbare schrijverijtjes en micromovements. Ik ben ze steeds meer in mijn leven gaan gebruiken. Levenskunst kan heel licht en leuk zijn. Dat heb ik van SARK geleerd. 

Kijk maar eens op haar site: https://planetsark.com/ 

dinsdag 3 mei 2022

Luister het liefste naar je pen
Bij het schrijven van ochtendbladzijden, zoals bijvoorbeeld bij Zen & Pen, is het belangrijk om te luisteren naar je pen en je schrijfzin.

Wanneer je een onderwerp of een vraag of een schrijfzetje krijgt, ben je uitgenodigd daarover te schrijven. Soms is het goed om steeds terug te keren naar het onderwerp en soms is het goed te luisteren naar wat zich in jouw aandient. 

Je kunt steeds kiezen: 

  •          Schrijf over de vraag of het onderwerp.
  •          Dwaal af en associeer
  •          Schrijf over je weerstand
  •         Of: waar ik eigenlijk over wil schrijven is….

Soms kan er tijdens het schrijven een droom van de nacht die je vergeten was ineens weer helder worden, schrijf die dan direct op. Het kan gebeuren dat je in de schrijfflow weer in hetzelfde bewustzijn komt die overeenstemt met het bewustzijn van je dromen. De droom komt niet voor niets weer in je bewustzijn. Schrijf de droom dan even op. Je hoeft hem nu niet te analyseren. Maar noteer wat er weer in je bewustzijn helder wordt. Soms ontvouwt de droom zich verder tijdens het opschrijven ervan. Zo kan de droom meer tot je spreken en haar boodschap voor jou overbrengen. 

Als je het omweggetje hebt beschreven en er is nog schrijftijd over, keer dan gewoon weer terug naar het hoofd pad, het schrijfonderwerp. 
Sta dus open voor de omweggetjes, want die brengen je soms veel sneller bij de waarheid van je pen en je gevoel, dan je denkt. Wees maar eigenwijs en schrijf over dat wat geschreven wil worden. 

donderdag 3 maart 2022

Mood Mandala - vrije vorm

Fijn om te doen. Een manier om je stemming vorm te geven in een paar minuutjes. 


Mood Mandala – vrije versie – in een paar minuten

Mood betekent stemming, gemoedstoestand. Mandala stamt uit het Sanskriet en betekent letterlijk “magische cirkel” of “magische wiel”. Volgens oude oosterse wijsheden dienen ze tot inspiratie en innerlijke verrijking. Ze maken je bewust van de oneindigheid van het bestaan en de verbinding met alles om je heen. Een Mood Mandala is meer een uiting van de persoonlijke gemoedstoestand van de maken in het moment.

Je kunt een cirkel tekenen uit de losse pols ter grootte van een kopje, een beker of een schoteltje of een bord. Je neemt je innerlijke “mood” waar in het moment. Welke kleuren en vormen horen daarbij? Vul eenvoudig in een paar minuten de cirkel met kleur en vorm. Welke kleur(en) voel je je nu? Welke vormen? Hoekig, rond, scherp, zacht, groot, klein? Voel je je snel of langzaam? Voel je felheid, of wazigheid.

In bulletjournals wordt het weer in allerlei “kaders” geduwd. Maar dit is een vrije versie. Gewoon de cirkel zien als je gewaarzijn van je “Mood” in het moment. Een paar minuten de cirkel vullen brengt je op een andere manier in contact met je gemoedstoestand. Je merkt op hoe je je voelt.

Ik gebruik dit vaak als ik even moet wachten, of als ik snel klaar ben met een oefening. Het is een soort klein innerlijk weerberichtje, een weertekeningetje. Maar het kan ook een dagelijkse beoefening zijn, in een speciaal schetsboek. Het mag abstract (enkel vorm, lijn en kleur) maar het kan een natuurtekeningetje zijn, een gezicht met een gemoed, een diertje, of geometrische vormen hebben. Alles mag. Uit de losse pols en snel. Een gemoedsschets. Je kunt dit gewoon in je dagboek of ochtendschrijfschrift doen. Je kunt dit doen met alle soorten materialen. Zelf ben ik dol op aquarel krijtjes. Die van Caran d'ache - neocolor 2 aquarelle.

Ze werken als krijtjes, maar zodra je er met water overheen gaat lost de kleurstof op als aquarelverf. Heel veel prachtige kleuren. In dozen te koop. Maar bij een kunstbenodigdheden winkel ook los, per kleurtje. Ik gebruik dan vaak een aquabrush. Een kwastje met een water reservoirtje. Dat is heel handig voor onderweg.

Die van FABER CASTEL werkt fijn en die van PENTEL ook. 


Geen chinese rommel bij ali expres bestellen, want die kwastjes doen het heel slecht. Het water moet namelijk precies niet te weinig en niet teveel doorkomen, richting je papier. 


Veel plezier. Sas

vrijdag 25 februari 2022

Vredesteken(en) - Veertigdagen tijd 2022 - HerWonderTijd

Voor de veertig dagen tijd die dit jaar is van 2 maart t/m 14 april heb ik een lief plannetje.


Zullen we tekenen voor de vrede? 

Elke dag teken je een liefdevol, vredevol tekeningetje. Hoe onhandig ook. Alles is goed. Een kind kan de was doen. Eventueel schrijf je er een lief elfje of een haiku bij. Je kunt ze posten op instagram onder de hashtag  #vredestekenen
Elfje heeft 11 woorden 


1 woord  

2 woorden 

3 woorden 

4 woorden  

1 woord 


Voorbeeld: 


Neus

Aan neus

Met alleen maar

Liefde tussen ons in

Vredelievendheid


Haiku - lettergrepen tellen


5 lettergrepen 

7 lettergrepen 

5 lettergrepen 


Voorbeeld: 


Heel dicht bij elkaar

Onze adem vermengt zich

Zo hartverzachtend
40 dagen. 40 vredestekentjes. Hartverzachtend.